Přepravní konstrukce pro specialní přepravy (např. karoserií vozů pro kontejnerizaci)